• Els teus especialistes en projectores des de fa més de 15 anys
Consultes

93 503 47 43

Condicions Generals - ProjectorsOK

www.proyectoresok.com és una pàgina web de comerç electrònic (en endavant, "la Botiga Online") propietat de l'empresa Innova22arroba, SL., amb domicili social a Provença 156, 3r 1a, 08036 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 36.109, foli 45, full B 277429 inscripció 1, amb el CIF B-63.350.797.

El Client és la persona física o jurídica que contracta els productes o serveis comercialitzats des de la Botiga Online.

Les compres realitzades en www.proyectoresok.com queden sotmeses a la normativa vigent espanyola:
 • Llei 7/1996, de 15 es gener, d'ordenació de comerç minorista.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de contractació.
 • Llei 15/1999, de 13 de desembre, Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 • La Botiga Online
  www.proyectoresok.com es dedica a la venda a distància, de projectors, pantalles de projecció i els seus accessoris i altres productes d'electrònica de consum.

  Informació i dades
  www.proyectoresok.com es reserva el dret a modificar els continguts, productes o serveis comercialitzats des de la pàgina web, així com les ofertes comercials presentades en qualsevol moment.

  www.proyectoresok.com fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.proyectoresok.com, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, www.proyectoresok.com li comunicarà a l'Client aquest error i aquest tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva part .

  Els continguts de la pàgina web www.proyectoresok.com podrien, en ocasions, mostrar informació provisional d'alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

  www.proyectoresok.com no és responsable, ni directament ni indirectament, de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats per www.proyectoresok.com. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants, productors o distribuïdors d'aquests productes. El Client entén que www.proyectoresok.com és un mer intermediari entre ell i aquest fabricant o distribuïdor. Els preus estan indicats en euros i no inclouen les despeses de servei de l'enviament, ni l'IVA. Les despeses de servei de l'enviament van a càrrec de l'Usuari i s'afegiran a l'total de l'import dels productes seleccionats. Se l'informarà d'aquestes despeses abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.

  Procediment de compra
  Per realitzar una compra, el Client ha de seleccionar els productes que desitgi comprar i afegir a la cistella de compra fent clic a "Comprar". Un cop hagi afegit els productes que desitgi comprar a la cistella, deure fer clic al botó "Dades de Enviament". Un cop tancat el procés de pagament, www.proyectoresok.com li enviarà un correu electrònic com justificant de recepció i recepció de l'acceptació de l'oferta. Si té algun problema en aquest procés o necessita corregir alguna dada, preguem a el client posar-se en contacte amb www.proyectoresok.com per telèfon o mitjançant el formulari de contacte.

  Per processar la comanda haurà de facilitar les dades que se sol·licitin i optar per la forma de pagament que prefereixi. Un cop facilitada la informació sol·licitada i acceptat la comanda pel client, la compra s'haurà realitzat.

  El termini de lliurament aproximat serà el que hagi indicat en la disponibilitat de cada producte més el termini de transport.

  Impostos aplicables
  Els preus dels productes exposats a la pàgina web de www.proyectoresok.com, no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Les compres que hagin de ser lliurades dins del territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA. Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d'estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla estaran exempts de l'IVA.

  Forma de pagament
  A l'formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant

  Targeta de crèdit (Visa, Mastercard i JCB): El pagament en línia amb targeta de crèdit es realitza a través de la passarel·la de pagament per internet amb seguretat en els pagaments de La Caixa. Totes les transaccions es realitzen directament amb La Caixa, així que www.proyectoresok.com no té accés en cap moment a la seva informació bancària. El pagament amb targeta de crèdit no tindrà un cost addicional.

  Contra-reemborsament: El client efectuarà el pagament íntegre en efectiu en el moment del lliurament de la mercaderia en el lloc designat per aquest a l'realitzar la comanda. Innova22arroba, SL es reserva el domini i conservarà la plena propietat de l'article fins al íntegre pagament per part de client incloent possibles errors de venedor o transportista d'ell mateix. La compra contra reemborsament tindrà un cost addicional de el 3%.

  Prepagament per Transferència bancària: Mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària de l'import íntegre a favor del compte bancari de titularitat de Innova22arroba, SL (La Caixa, número de compte: ES39 2100 0133 5702 0034 6454); ambdues modalitats de prepagament amb menció expressa a el nombre de comanda a el qual es refereix el pagament. En comandes amb aquest mètode de pagament en què no s'abonin en el compte de Innova22arroba, SL després de 7 dies des de la confirmació de la comanda, es traurà la reserva del producte, però no seran cancel·lats de forma automàtica.

  PayPal: El client efectuarà el pagament a través de PayPal. Les seves dades bancàries bancaris o els de la targeta de crèdit estan guardats de forma segura i no necessiten ser introduïts amb qualsevol compra a través d'Internet. Pot pagar indicant la seva adreça de correu electrònic i contrasenya. Aquesta forma de pagament té un cost addicional de el 4%.

  En determinats casos, i per prevenir possibles fraus, www.proyectoresok.com es reserva la possibilitat de sol·licitar una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat de comprador.

  Enviament dels productes
  www.proyectoresok.com envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament en el domicili de l'Client depèn de la disponibilitat del producte indicat en cada un dels articles i de la zona d'enviament. Els terminis de transport són: Península aprox. 24/48 hores hàbils i Illes Canàries aprox. 2-3 dies hàbils.

  En el cas de pantalles a partir d'2,40m d'ample, el lliurament només s'efectua fins a la primera porta de l'domicili.

  Drets d'el Client i política de devolucions
  www.proyectoresok.com no garanteix als seus clients la disponibilitat ni el termini de lliurament dels productes que s'ofereixen des de la pàgina web, excepte la dels productes en els quals expressament se citi una determinada garantia o disponibilitat.

  Per a la devolució de làmpades i altres productes especials s'aplicarà un recàrrec mínim de l'20%, i haurà de tornar-se el material en perfectes condicions i estat, dins d'un termini màxim de 3 dies posteriors a la comanda. ProyectoresOK es reserva el dret a denegar la devolució en cas de no complir-se qualsevol de les esmentades condicions.

  Les empreses i professionals no tenen la consideració de consumidors i usuaris, de manera que no tenen els drets aquí reconeguts, en particular el dret de desistiment.

  Els llums de recanvi per a projectors es consideren consumibles, i estan excloses de l'desistiment / devolució un cop oberta l'adhesiu de seguretat de l'precinte.

  En cas de rebre un producte diferent de l'comprat, es prega el Client no obrir l'embalatge original. En cas contrari, no s'admetrà la devolució. En aquests casos, el producte serà retirat per www.proyectoresok.com, i substituït posteriorment pel producte adequat, sense cap càrrec addicional per al Client.

  Per a qualsevol incidència, relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga, pot contactar amb el departament d'Atenció a el client via correu electrònic: proyectores@proyectoresok.com o per telèfon 93 503 47 43 ..

  El termini de lliurament de la mercaderia dependrà de la localitat on aquesta hagi de posar-se a disposició de client. Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 30 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte, fixat a l'formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a www.proyectoresok.com, el Client, prèvia reclamació escrita (carta , fax o e-mail), podrà desistir unilateralment de la comanda, restituyéndosele les quantitats abonades en cas de prepagament, en atenció als articles 103 i següents de Reial Decret Legislatiu, 1/2007.

  Garantia dels productes
  D'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, tots els productes NO consumibles venuts a través de www.proyectoresok.com es beneficien d'una garantia legal de conformitat que té una durada de dos anys. Només en els 6 mesos següents al lliurament es presumeix que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament, corresponent a l'comprador provar, en la resta 18 mesos que el bé era no conforme.

  La reparació i la substitució s'ajustaran a les següents regles: Seran gratuïtes per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

  El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

  Obligacions de l'Client
  El Client de www.proyectoresok.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, ja mantenir-les actualitzades en tot moment.

  El Client accepta les presents condicions generals recollides en el present contracte.

  El Client triarà un identificador i una contrasenya. El Client, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal.

  Seguretat i confidencialitat
  www.proyectoresok.com garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves transaccions. Totes les operacions dins de el procés de compra, es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL de protecció de dades.

  Totes les dades personals facilitades pel Client a www.proyectoresok.com seran incloses en un fitxer de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Innova22arroba, SL .. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal, el Client, en tot moment pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a proyectores@proyectoresok.com

  Informació sobre les galetes
  Les cookies s'emmagatzemen a la memòria (galetes de sessió) o al disc dur (cookies permanents). Les cookies permanents es desen a la carpeta de cookies, que es troba a la carpeta de perfil d'usuari a la carpeta o directori Windows \ Galetes.

  Hi haurà galetes (cookies permanents) per al reconeixement de l'ús múltiple d'un servei utilitzat pel mateix usuari. Les cookies són petits arxius de text que el seu navegador d'Internet guarda a l'ordinador. Quan vostè visita la nostra pàgina web de nou, aquestes "cookies" proporcionen informació de forma automàtica. Aquest reconeixement funciona perquè es guarda la seva adreça IP a les galetes. La informació obtinguda s'utilitza per millorar els nostres serveis i li permet tenir fàcil accés al nostre lloc.

  Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador.

  disponibilitat
  www.proyectoresok.com no garanteix la disponibilitat contínua i permanent de el servei de botiga online. Queda exonerat d'aquesta manera de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat de la botiga en línia. En aquests casos, Botiga Online farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. Botiga Online no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de l'servei de botiga online.

  Legislació aplicable i jurisdicció competent
  Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari.

  Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
  Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part d'aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals a tot el altres, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

  Mètodes de pagament

  Transferència Bancària

  Targeta de crèdit o dèbit

  PayPal

  Contra Reemborsament

  Newsletter
  Segueix-nos